การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าว/ข้อมูลเพื่องานพัสดุ

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุภาค 3 ที่อาคารบริหารงานภาค 3 ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทร(ฝ่ายพัสดุ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศ โปรด...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศ ณ ว...

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อาคารสถานกีฬาต่างๆ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (25 มกราคม 2565)

ประกาศ ณ ว...

อ่านต่อ