การแข่งขันบาสเก็ตบอลเยาวชน 2564
(Nakhonratchasima Sports city Basketball Youth League 2564)

การแข่งขันบาสเก็ตบอลเยาวชน 2564 (Nakhonratchasima Sports city Basketball Youth League 2564)

จังหวัดนครราชสีมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการแข่งขัน Nakhonratchasima Sports city Basketball Youth League 2564 เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาบาสเก็ตบอลและส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น Sports city
ซึ่งการจัดการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 22 เมษายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่นได้แก่ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี
การแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาบาสเก็ตบอลและพัฒนานักกีฬาบาสเก็ทบ่รรุ่นเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวไปสู่การเล่นกีฬาบาสเกตบอลระดับชาติและระดับอาชีพต่อไปนอกจากนี้ยังต้องการสร้างความสุขให้แก่สังคมสร้างมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างให้จังหวัดนครราชสีมา