ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ที่อยู่เลขที่ 322 หมู่ 7

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

30000

email : sat3@sat.or.th

เบอร์โทรศัพท์

งานบริหารและการเงินกีฬาส่วนภูมิภาค   044-932-100
งานบัญชีกีฬาภูมิภาค                      044-932-102
งานวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค     044-932-103
333 ฟิตเนสเซ็นเตอร์                      044-932-105
งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค     044-392-039
อาคารที่พัก 200 เตียง                   044-932-104

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3