กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กกท ภาค3 23/5/2566

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 3 ที่ให้การสนับสนุนสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย และนักไตรกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลาน จังหวัดนครราชสีมา จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน โดยได้เหรียญทองจากกีฬาโปโลน้ำทีมหญิง
1.แอม ภัณฑิลา อาสายุทธ์
2.ปิ่น ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์
เหรียญเงินทวิกีฬาไตรกีฬา จาก
1.เก้า ไอศิกา แก้วยงกฎ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กกท ภาค3 23/5/2566 Read More »