เผยแพร่แผน

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (27/5/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อ […]

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (27/5/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564(21/5/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อ

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564(21/5/2564) Read More »