เผยแพร่แผน

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/7/2565)

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื […]

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/7/2565) Read More »

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง งานการจัดซื้อจัดจ้าง(บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564   ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง งานการจัดซื้อจัดจ้าง(บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564   ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อ

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บริการรักษาความปลอดภัย)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจั

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บริการรักษาความปลอดภัย)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจั

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (29/9/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อ

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (29/9/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (5/8/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564   ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (5/8/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม(M64070016792) ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/7/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อ

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม(M64070016792) ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/7/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/7/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564   ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/7/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 (15/7/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564   ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 (15/7/2564) Read More »