เชิญชวนขายแบบ

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ประกาศสำนักงานการกีฬาแห […]

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดก

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดก

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่อง การจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564   ประกาศ เรื่อง การจ้างโ

ประกาศ เรื่อง การจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564   ประกาศ เรื่อง ประกวดรา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศแผยแพร่ขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (7/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ประกาศแผยแพร่ ขอบเขตงาน T

ประกาศแผยแพร่ขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (7/10/2564) Read More »

ประกาศเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าร่วม การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วม การขายทอดตลาดคร

ประกาศเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าร่วม การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 Read More »

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแท

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 Read More »

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 (30/8/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณ

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 (30/8/2564) Read More »

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างโครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (11/8/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้ว

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างโครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (11/8/2564) Read More »