ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศร่างขอบเขตโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศร่างขอบเขตโครง …

ประกาศร่างขอบเขตโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564   ประกาศร่างขอบเขตของงาน …

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564) Read More »

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ประกาศร่างขอบเขตของงาน …

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1/10/2564) Read More »

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (5/8/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564   ประกาศ ร่างประกาศประกว …

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (5/8/2564) Read More »

ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง โครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (5/8/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564   ประกาศร่างประกวดราคาจ้ …

ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง โครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (5/8/2564) Read More »

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564   ประกาศร่างขอบเขตของงา …

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ Read More »

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจั …

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »