ราคากลาง

 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 สำนักงานการกีฬาแห่งประเ …

 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) Read More »

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(23/02/2565)

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศแผยแพร่ ราคากล …

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(23/02/2565) Read More »

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564   ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง …

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564) Read More »

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (7/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง จ้ …

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (7/10/2564) Read More »

ประกาศราคากลางของงาน โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1/10/2564)

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ประกาศราคากลางของงาน โค …

ประกาศราคากลางของงาน โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1/10/2564) Read More »

ประกาศราคากลาง โครงการกิจกรรม รายการ “ปั่นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร” (SAT Bike Tour de NakhonPhanom 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564   ประกาศราคากลาง โครงกา …

ประกาศราคากลาง โครงการกิจกรรม รายการ “ปั่นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร” (SAT Bike Tour de NakhonPhanom 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม Read More »

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564   ประกาศราคากลาง โครงกา …

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ Read More »

ประกาศ ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564   ประกาศ ราคากลาง วงเงิ …

ประกาศ ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »