เชิญชวนขายแบบ

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

กำหนดการประมูลรถยนต์ สำนักงาน กกท. ภาค 3 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กำหนดการประมูลรถยนต์ สำน

กำหนดการประมูลรถยนต์ สำนักงาน กกท. ภาค 3 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 Read More »

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์รถยนต์ประจำสำนักงานในส่วนภูมิภาค (5/10/2565)

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่ง

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์รถยนต์ประจำสำนักงานในส่วนภูมิภาค (5/10/2565) Read More »

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงานการกีฬาแห

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »