พัสดุ

ประกาศแผยแพร่ขอบเขตงาน TOR การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival ๒๐๒๓)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2566 ประกาศแผยแพร่ ขอบเขตงาน …

ประกาศแผยแพร่ขอบเขตงาน TOR การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival ๒๐๒๓)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2565   ประกาศ สำนักงานการกีฬ …

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) Read More »

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิ่งอุบลราชธานี มินิรัน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ …

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิ่งอุบลราชธานี มินิรัน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส …

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง จ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีนาคม 2566)

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส …

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง จ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีนาคม 2566) Read More »

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ช …

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอล ๒0,000 ที่นั่งและสนามฝึกซ้อม สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ ๘0 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕0 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส …

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอล ๒0,000 ที่นั่งและสนามฝึกซ้อม สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ ๘0 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕0 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห …

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) Read More »

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงกันยายน พ.ศ. 2565)

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห …

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงกันยายน พ.ศ. 2565) Read More »