ประกาศยกเลิก

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ 2564(26 มกราคม 2565)

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื […]

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ 2564(26 มกราคม 2565) Read More »

เรื่อง ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจัดจ้างทำเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์,จัดทำ AD Card}และจัดทำตุ๊กตามาสคอตสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่องประกาศยกเลิกรายชื

เรื่อง ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจัดจ้างทำเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์,จัดทำ AD Card}และจัดทำตุ๊กตามาสคอตสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

เรื่องประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างจัดจ้างทำเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์,จัดทำ AD Card}และจัดทำตุ๊กตามาสคอตสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564   เรื่องยกเลิกประกาศ  ป

เรื่องประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างจัดจ้างทำเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์,จัดทำ AD Card}และจัดทำตุ๊กตามาสคอตสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »