ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไต
รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-64 งบประมาณ 3
รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-64 เงินโครงการ
รายละเอียดผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2-64 เงินนอกงบประมาณ