ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสท