ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อาคารสถานกีฬาต่างๆ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (25 มกราคม 2565)

ประกาษผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเคมีภัณฑ์