ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคา 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ

เงินงบประมาณภาค3

เงินงบบริการสนาม

เงินอุดหนุน Sport City