ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (19 ตุลาคม 2564)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริกา