ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเจาะจง (4/10/2564)

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ