ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปล

วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภ