ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิ่งอุบลราชธานี มินิรัน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิ่งอุบลราชธ