ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาดูแลรักษ