ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลบำรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่งและสนามฟุตบอลฝึกซ้อมสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีนาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาดูแลสนาม