ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น(Bike Tour de Udonratchathani new normal)ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (8 สิงหาคม พ.ศ. 2565)