ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจากการ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำเหรียญรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์,จัดทำ AD Card}และจัดทำตุ๊กตามาสคอตสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเหรียญร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ