ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

 

64-4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้

เงินงบประมาณภาค3

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

โครงการถนนกีฬา

เงินอุดหนุน Sport City