ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (25 ตุลาคม 2564)

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา