ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 (30/8/2564)