ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

 

ศรีะสเกษ-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา SAT Thailand Volleyball