ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2565

 

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)