ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/02/2565)