ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกอบอื่นๆ