ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

 

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) (5/8/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ