ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างโครงการกิจกรรม”ปั้นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร”(SAT Bike Tour de Nakhon Phanom 2021) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม (11/8/2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ