ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่ ขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนามเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (7/10/2564)