ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำสนามกีฬาเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(11/10/2564)

 

ราคากลางงานจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดสระว่