ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ

 

ศรีสะเกษ – ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง