ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(บริการดูแลและทำความสะอาด) ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4 ตุลาคม 2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ