ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 กันยายน 2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ