ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (5/8/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ