ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม(M64070016792) ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/7/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม

เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ