ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/7/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม