ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 (15/7/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ