ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 (27/5/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ

 

ศรีสะเกษ-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้