ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

 

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/7/2565)