ประกาศเชิญชวน/ขายแบบ

ประกาศเชิญชวน/ขายแบบ

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุภาค 3 ที่อาคารบริหารงานภาค 3 ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทร(ฝ่ายพัสดุ)

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่ง...

อ่านต่อ

กำหนดการประมูลรถยนต์ สำนักงาน กกท. ภาค 3 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม...

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ (ขัวน้อยบ้านชีทวน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาค...

อ่านต่อ