ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2565

 

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปั่นสองล้อ เยือนชุมชน ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (Bike Tour De Ubonratchathani New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ

 

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศประกวดราคา