ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

ประกาศร่างขอบเขตโครงการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลรันนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(23/02/2565)