ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

 

ประกาศ ขอบเขตของงาน(TOR) จ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการวิ่งครอสคันทรี อุบลราชธานี ประจำปี 2565 (ขัวน้อยบ้านชีทวน)ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565