ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด การแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ รายการชัยภูมิเทรลนิ่ง 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ (20/7/2564)

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ