ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง โครงการกิจกรรม รายการ “ปั่นจักรยานย้อนรอยอริยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูร” (SAT Bike Tour de NakhonPhanom 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม

 

ราคากลางโครงการปั่นจักรยานย้อนรอยอาริยธ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีภายใ